Nhà Ga Sân Bay Phù Cát (Bình Định)

Tên dự án: Nhà Ga Sân Bay Phù Cát

Địa điểm: Tỉnh Bình Định

Năm xây dựng: 2018

Hạng mục: Mái và Vách lấy sáng

Sản phẩm: Palgard, Sunpal, Sunglaze

HOTLINE: 0903 250 260

x