Mái Bể Bơi Tòa Nhà TASECO (Hà Nội)

Địa chỉ: Tây Hồ – Hà Nội

Năm xây dựng: 2018

Sản phẩm: Tấm Palsun đặc 10mm, màu Transparent Green

HOTLINE: 0903 250 260

x